VIZIUNEA

Școala Gimnazială Petriș susține și promovează un proces de învățământ de calitate, performant, echitabil și eficient, bazat pe valori locale, românești și europene.

Prin activitatea de predare-învățare-evaluare promovăm dezvoltarea sistemului educațional public iar prin implicarea mai largă a comunității în viața școlii prin cooperare și colaborare cu toți actorii educaționali, prin încurajarea inițiativelor individuale și de grup susținem și desfășuram un proces de învățământ bazat pe egalitatea de șanse și integrarea tuturor copiilor într-o formă de învățământ pe principiul interculturalității . Promovăm inserția tuturor absolvenților clasei VIII într-o formă de învățământ superioară- liceu sau școală profesională- astfel încât să corespundă nevoilor comunității cărora aparțin . Absenteismul și abandonul școlar sunt situații pe care dorim să le eradicam total la nivelul de învățământ pe care școala noastră îl oferă.

Cu şcoala ai acces către succes!

MISIUNEA

Școlii Gimnaziale Petriș din perspectiva noilor politici educaționale este de a promova calitatea actului educațional prin obiectivitate, integritate și profesionalism, de a dezvolta valori educaționale conform standardelor naționale și europene. Școala își propune să modernizeze actul educațional și să intensifice colaborarea cu toate instituțiile de pe raza comunei în vederea aducerii tuturor copiilor la școală cu scopul integrării lor eficiente în societate.

Aici fiecare copil găsește sprijin pentru dezvoltare! Școala îți întinde o mână, tu trebuie doar să ai încredere!