Despre noi

Şcoala Gimnazială Petriş, comuna Cetate, este situată în zona submontană a Munţilor Călimani, la 15 km distanţa de municipiul Bistriţa şi este formată din Şcoala Gimnazială Petriş-PJ, Şcoala Primară Satu-Nou, Şcoala Primară Orheiu Bistriţei şi Grădiniţa cu Program Normal Petriş - structuri.

Învățământul în cadrul comunei s-a dezvoltat odată cu trecerea timpului, în pas cu numărul de copii din ce în ce mai mare și sprijinul comunității și al autorităților locale. Nu se cunoaște, cu precizie, când a fost înfiinţată școala. Știm însă că în secolele XVII-XVIII a existat şcoală la noi în comună.

În localitatea Petriș, actuala clădire a şcolii cu clasele V-VIII a fost construită, într-o grădină donată, în anul 1980 prin contribuţia în muncă a cetăţenilor Comunei Cetate. Această clădire a fost reabilitată prin Programul de Dezvoltare Regională REGIO în anul 2015 și funcționează, în prezent, la nivelul optim.

Clădirea cu clasele CP-IV a fost construită în anul şcolar 2006-2007 printr-un proiect al Băncii Mondiale. La fel a fost construită şi şcoala primară din Satu-Nou, în anul 2006-2007 în care funcţionează, în prezent, doar o grupă combinată de grădiniţă. Din 1850 funcţionează Şcoala Primară Orheiu Bistriţei cu învățământ primar în regim simultan și o grupă combinată de grădiniţă.

Învăţământul din localităţile comunei Cetate datează încă din 1850 şi s-a desfăşurat mai întâi, în limba germană, localităţile fiind locuite de populaţie preponderent săsească care a emigrat în Germania Federală în perioada anilor 1960-1978, acum nemaifiind aici nici o familie de etnie germană.

Fiind proprietate publică a Consiliului Local Cetate, Școala Gimnazială Petriș a beneficiat de-a lungul vremii de atenția și sprijinul autorităților locale care au susținut modernizarea și funcționarea la standarde optime a instituției. În prezent, școala oferă beneficiarilor condiții optime de funcționare: 4 săli de grupă moderne pentru preșcolari, 16 săli de clasă adaptate condițiilor de vârstă pentru elevii noștri, un laborator de informatică cu 17 calculatoare conectate la internet și 23 de tablete obținute prin programul "Digitaliada", o bibliotecă cu aproximativ 2500 de volume. În localitatea Petriș, beneficiem de un teren de sport sintetic amenajat la standarde europene prin intermediul Consiliului Local. Birourile şi sălile profesorale sunt dotate cu calculatoare, telefon, fax, imprimantă, videoproiector, televizor, scanner. Toate clădirile școlii noastre au sistem de supraveghere audio-video, cu excepția clădirii de la Satu Nou.

Din băncile şcolii noastre au pornit generaţii pline de optimism și însufleţire spre diferite specialităţi, spre agricultură, spre industrie. Unii dintre ei au devenit dascăli, alții medici, preoţi, ingineri, şi nu în ultimul rând agricultori, fermieri, meseriași.

Ne mândrim cu profesori și elevi eminenți care ne-au trecut pragul și fac cinste școlii noastre: scriitorul Radu Petrescu (profesor la Scoala Gimnazială Petriș în anul 1951), profesorul universitar Andrei Marga – Ministrul Educației 1997-2000 (elev al școlii noastre în perioada în care a locuit, împreună cu familia, în localitatea Satu-Nou).

Deși situată în mediul rural, școala noastră asigură condițiile optime de desfășurare a procesului instructiv-educativ și oferă un mediu școlar primitor și eficient în același timp, ridicându-se la standardele unei școli europene.