Elevi

În prezent, în școala noastră învăță 349 elevi și preșcolari, cifră care ne situează în rândul școlilor medii.

Elevii școlii noastre provin din localitatea Petriș, Satu Nou, Orheiu Bistriței, Orhei Șes pentru ciclul gimnazial , și din Satu Nou și Orheiu Bistriței pentru ciclul primar localități situate la 2 km, 3 km, respectiv 5 km de școala de centru. Elevii din localitățile aparținătoare fac naveta cu microbuzul oferit de Ministerul Educației aflat în administrația școlii și susținut de către Primăria Cetate.

Elevii fac parte din medii sociale felurite, cu o stare materială diferită, capacităţi intelectuale și manifestări culturale diverse. Elevii , în majoritatea lor , sunt de naţionalitate română, dar există şi un număr considerabil de elevi de etnie rromă ( aproximativ 35%). În prezent se constată o evoluţie crescătoare a numărului de elevi la nivelul localităţii Petriș și Orheiu Bistriței.

An școlar

Număr de preșcolari

Număr de elevi primar

Număr de elevi gimnaziu

Total

2020-2021

98

139

110

347

2021-2022

81

153

115

349

2022-2023

90

145

105

340

În ceea ce priveşte promovabilitatea examenului de Evaluare Națională, procentul diferă de la generaţie la generaţie şi se constată că există o rată bună a promovabilităţii care uneori chiar depășește media la nivel județean și național. Se remarcă trendul ascendent din ultimii ani de cuprindere a aproximativ tuturor elevilor într-o formă de învățământ liceal sau profesional.

Elevii care promovează testele naţionale se orientează către licee şi în număr tot mai mare spre școli profesionale și doar sporadic sunt elevi care nu continuă școala după absolvirea clasei a VIII a.

Rezultate obținute la Evaluarea Naţională a elevilor claselor a VIII-a:

An școlar

Elevi înscriși

Elevi promovați

Procent promovabilitate

2020-2021

14

13

92,3%

2021-2022

27

20

74,07%

Interesul permanent al cadrelor didactice pentru performanţele elevilor se concretizează, an de an, atât prin rezultatele la evaluările naționale cât și prin prin cele obținute la olimpiadele și concursurile școlare județene, naționale și internaționale, concursurile extrașcolare și competiții sportive.