Personal didactic

100% din totalul corpului profesoral al școlii noastre sunt cadre didactice calificate și aproximativ 75% dintre cadrele didactice sunt titulare dar predau în două sau chiar trei unităţi şcolare. Corpul profesoral este format în proporţie de 85% din cadre didactice navetiste (5 fiind localnici).

Relaţiile dintre cadrele didactice sunt bune, colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este benefică, existând o permanentă comunicare şi un respect reciproc. Cu toții se implică în nevoile şcolii, în activităţile extracurriculare, participă la concursuri și proiecte locale, judeţene, naţionale și internaţionale precum și la cursuri de formare / perfecționare în funcție de nevoile fiecăruia.

Personalul tehnico-administrativ și de servicii

Pentru ca activitatea să se poată desfășura în cele mai bune condiții, școala dispune de un număr de 9 persoane, și anume:

  • 1 secretar
  • 1 administrator financiar
  • 6 îngrijitoare curățenie
  • 1 muncitor necalificat

Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește întrânsa

Ferdinand I